A Holdudvar Bábaház aktív tagjai:

Bábák:
Noll A. Nandu
Fülöp Angelika

Bábatanoncaink és dúláink bemutatkozását a Dúlaalbumunk tartalmazza.

Bábatanoncok:
Polgárdi Pető Szabina
Kádár Szonja
Sándorné Tóth Kata

Dúlák:
Kobza Zsuzsanna Meső
Földes Eszter
Károlyi Natália


Noll Andrea Nandu
holisztikus bába, dúla

telefon: 30/4488444
e-mail: nandu@nandu.hu 

Hivatástörténet:  

“A bábaság felé vezető utam 1992-ben, tizenkilenc éves koromban kezdődött azzal, hogy nagyon szerettem volna saját kisbabát. Mivel az életem akkoriban még nem tette lehetővé, hogy kövessem ezt a vágyamat, mintegy “pótcselekvésként” olvasni kezdtem a várandósságról és a szülésről. A pótcselekvésből szenvedély lett: betűmolyként faltam a bábaságról szóló szakirodalmat, különösen az angol és német nyelvűt, lévén, hogy ezeket értettem, és magyarul akkoriban még a ma elérhető kevésnél  is kevesebb színvonalas könyv volt a piacon e témában. Közben elvégeztem az ELTE német szakát.

Amikor 1998-ban végre megszületett Levente fiam, azt hittem, a megszállottság alábbhagy majd, de meglepve tapasztaltam, hogy nem ez történt, sőt, háborítatlan szülésem élményével gazdagodva még inkább elköteleződtem a téma iránt. Ekkor kezdtem el szakirodalom-fordítással, valamint saját honlapom, a www.nandu.hu weboldal fejlesztésével foglalkozni.

2000-ben dúlaképző tanfolyamot végeztem és néhány szülést kísértem is dúlaként, miközben megszületett Csenge lányom, szintén otthon. 2001-től kezdtem el rendszeresen nemzetközi bábakonferenciákra járni, ahol sok neves külföldi bábával kerültem baráti kapcsolatba.

A bábaság talán a 2002-es évben hívott el végleg magának. Áprilistól az – akkoriban a maitól jelentősen különböző tagsággal és célkitűzésekkel induló - Országos Bábaszövetség nemzetközi levelezője, majd elnökségi tagja lettem. Sokat dolgoztam bábakonferenciák szervezésében, lebonyolításában és tolmácsolásában, s közben még inkább elmélyültek nemzetközi kapcsolataim. Májusban Floridában elvégeztem az American AquaNatal vízi szüléselőkészítő mozgásforma oktatóképzőjét, majd elkezdtem a módszer oktatását Budapesten. Megalakult a Bábák, szülésznők szakmai folyóirat, melynek hasábjain több ízben megjelentek írásaim és fordításaim.

A háborítatlan szülés ügye lépésről lépésre vonzott magához, mígnem tudatosult bennem, hogy a bábaság visszafordíthatatlanul hivatássá vált számomra. Először az tűnt kézenfekvőnek, hogy más magyarországi független bábákhoz hasonlóan a kórházi szülésznőképzés útján szerezzek szakmai ismereteket, majd onnan továbbfejlődve érjem el a függetlenséget. Rövid időn belül kiderült azonban, hogy igaziból valami más való nekem: több önállóságra, holisztikus gyakorlatra, nőközpontú szemlélettel átadott tudásra vágytam.

A felismerést útkeresés követte, minek következtében rátaláltam az USA Texas államában, El Paso-ban levő Maternidad La Luz születésközpontra és bábaiskolára, amelybe 2003 februárjában felvételemet kértem és nyertem. Az ezt követő egy évet a tanulmányút előkészítésével és az iskolában követelményként szereplő spanyol nyelv tanulásával töltöttem, s közben lefordítottam Anne Frye Holisztikus Bábaság című könyvének első 650 oldalát. Ebben az évben alakult meg az Országos Bábaképző Intézet, amelyben Elizabeth Davis tanulmányi igazgató magyarországi helyettesének szerepét vállaltam.

2004 januárjában megszerveztem az első magyarországi AquaNatal® oktatóképző tanfolyamot, ahol már az oktatásba is besegítettem Marina Alzugaray mesteroktató mellett. Ugyanebben a hónapban megalapítottam a Bábaház® védjegyet. 

2004 márciusától elkezdődött az a hihetetlenül nehéz és tartalmas év, amelynek eredményeképpen 2005 március 21-én elvégeztem a bábaképzőt (az erről szóló oklevél itt látható), hogy megszerezzem az okleveles professzionális bába (Certified Professional Midwife, CPM) képesítést. Ehhez az iskola keretein belül kellett számot adnom szüléskísérési tapasztalatomról és bábakészségeimről, valamint sikeresen le kellett tennem egy 8 órás állami írásbeli elméleti vizsgát is az iskola falain kívül. A sűrített program tizenhárom hónapja óraszámát tekintve három év tananyagát foglalta magába, háromnaponként 24 órás, folyamatos munkával töltött szakmai gyakorlattal. A gyakorlat egy kizárólag bábák által vezetett független születésközpontban zajlott, ahol nagyon hamar lehetőséget kaptunk a szülések személyes kísérésére. Az első kisbaba az ötödik héten született a kezembe és az egy év során összesen kerek ötven babát “kaptam el”. Ilyenkor az elsődleges (primary) bába összes többi feladata is rám hárult: a mesterbábák felügyelték a tanoncok munkáját, de minden feladatot magunk végezhettünk a szülés körül. Körülbelül ugyanennyi szülésben vettem részt aktív segítő szerepben, összesen tehát közel száz szülésnél voltam jelen.

Szakmai gyakorlatom során nap mint nap tanúságot tehettem arról, mennyire rátermett az emberi test és milyen sok rejtett tartalékkal rendelkezik, ha agresszív külső irányítás helyett belülről engedjük kibontakozni. Megtanított olyan dolgokra is, amelyeket a technológia-központú szülészeti ellátásban már-már elfelejtettek. Ezt a szemléletet igyekszem minél teljesebben közvetíteni mások felé is.

A Házban a tizenhárom hónap alatt 802 szülés zajlott. Ezek lefolyásáról, kimeneteléről a szülésmegbeszélések révén még akkor is volt tudomásom, ha én magam nem voltam jelen. A Maternidad La Luz 16 éve áll fenn és a 9600-adik szülés környékén tartott tanulmányaim ideje alatt. Az iskolát az Észak-Amerikai Bábaszövetség Bábaoktatási Akkreditációs Bizottsága az USA-ban elsőként akkreditálta. El Paso-t informálisan a bábaság Mekkájaként is emlegetik, mivel itt a legmagasabb a kórházon kívüli szülések száma az országban (mintegy 10%). Itt zajlott az USA független bábáinak első országos találkozója is (1972), amely az Észak-Amerikai Bábaszövetség megalakulását eredményezte. Az itt zajló munkáról Catching Babies címmel dokumentumfilm is készült (2011.). A Maternidad La Luz minden szempontból az Egyesült Államok egyik legnevesebb bábaiskolája. Megtiszteltetés számomra, hogy ott tanulhattam.

Bábává képződésem élményeit személyes napló formájában örökítettem meg, amelynek jelentős része a www.nandu.hu weboldalon is olvasható, könyv formájú, bővített kiadása pedig jövőterveim között szerepel.

Hazatérésemkor én lettem az első magyar bába, akit kifejezetten az önálló, holisztikus bábaság gyakorlására képeztek ki, intézeten kívül. Máig úgy érzem, hogy nagyon sokat kaptam azáltal a sajátos perspektíva által, amelyet ez az út adott nekem: így megőrizhettem a szülésbe vetett bizalmamat, önálló ítélőképességemet, nőiségem erejét, s így félelem és lelki sérülések továbbörökítése helyett ezt adhatom tovább az általam kísért családoknak és bábatanoncoknak is.

A Holdudvar Bábaházat 2005 júliusában alapítottam, s e kis közösség azóta mindannyiunk örömére igazi Körré, kölcsönös tudásmegosztó hellyé, összetartó erővé és lelki energiaforrássá alakult. Tapasztalataink nyomán sikerült kialakítani egy olyan gyakorlatot, amely olajozottan működik, rendszerezett, jól dokumentált és minden résztvevő (szülő és születendő, családtag, szüléskísérő, tanonc) számára átlátható, fizikailag és lelkileg biztonságos, kényelmes. Következő célunk egy magas színvonalú, szemlélethiteles elméleti és gyakorlati képzési program nemzetközi segítséggel történő kidolgozása és beindítása, hogy a holisztikus, nőközpontú bábaképzés kiteljesedhessen és állami elismertséget nyerhessen Magyarországon is.

A Holdudvar Bábaház képviseletében jelenleg is azon dolgozom, hogy a szülés körüli segítségnyújtás holisztikus bábai modellje minél több nőhöz, anyához, kisbabához és családhoz eljuthasson. Ez a munka a hivatásom iránti évek óta tartó szerelmem valódi beérését, kiteljesedését jelenti számomra. Minden egyes percét élvezem.

     2006-tól kezdődően szervezeti kapcsolataim átalakultak: az addigra sokat változott Országos Bábaszövetségben először elnökségi tagságomról, majd 2007 márciusában rendes tagságomról is lemondtam. 2006-tól 2007-ig tagja voltam a TAVAM-nak (Társaság a Várandósság és Anyaság Megszenteléséért) is, amelyhez 2007-ben a Holdudvar Bábaház, mint női kör is csatlakozott, ám 2007 végére e tagságomról is lemondtam. E változások oka többek között az volt, hogy a szervezeti aktivitásnak azon formáiról, amelyek e szervezetekben megnyilvánultak, egyre koncentráltabban csak a tudásmegosztásra és a spiritualitásra tevődött át a figyelmem, s mára szinte kizárólag ilyen jellegű tevékenységek töltik ki napjaimat.

A szülés, születés méltóságának visszaadására törekvő civil szervezetek társadalomformáló, informatív és érdekképviseleti munkáját továbbra is nélkülözhetetlennek tartom, a saját szerepemet azonban egyre inkább e munka független szakmai vagy közösségi részében látom, mintsem a szervezetek létrehozásában és működtetésében. Röviden szólva: most már nem bizottságok vagy elnökségek tagságára, hanem csupán békés, elmélyült, érdemi munkára vágyom. Hiszem, hogy csak az igazán bába, aki nem csak a szülő nőnek, hanem más bábának (vagy bábatanoncnak) is bábája, asszonytársa tud lenni. Hiszem, hogy hatalmi harcokat vívni öncélú és értelmetlen dolog: azt szeretem, hogy ha az élet mégis, igazán vezető szerepre szán valamiben, akkor az "csak úgy magától" jön, a közösség bizalma alapján. Azt pedig csak a hitelesen élt élet és folyamatos fejlődni akarás hozza magával. Ezt láttam a bábaság nagy öregjeitől, erre törekszem. Tudom, hogy mély bölcsességet csak idő és tapasztalat képes szülni, ezért az út hosszú még előttem, de talán pont ezért izgalmas. 

     2007. január 26-án hivatalosan is felvettem a Nandu nevet, így az a barátaim körében elterjedt és az általam már hosszú évek óta preferált becenévből végre igazán a sajátommá válhatott. Neveim közül ma már csak ezt használom.

Az eddigiekben soroltak mellett számos, a bábasághoz látszólag csak érintőlegesen (a valóságban viszont nagyon is szervesen) kapcsolódó téma is érdekel, mint például a kommunikációpszichológia, a hastánc vagy a tantra, amelyekről folyamatosan igyekszem bővíteni ismereteimet. Különféle masszázs- bodywork- és energiagyógyító rendszerek, köztük a Watsu és más víziterápiák, MA-URI, csontrakás, AcuTape, Pránanadi és különféle sámánisztikus technikák) tanulásába is belekezdtem, amely sokat segít abban, hogy a bábaság terén szerzett testi-energetikai szintű tudásomat, tapasztalatomat kiterjesszem a nem-várandósok öngyógyító folyamatainak segítésére, valamint a férfi és női energiák kiegyensúlyozására is.   

2010 októberében megjelent első könyvem a Jaffa kiadó gondozásában Vajúdástámogatás mindenkinek címmel. A könyv viszonylag hamar igen kedvező fogadtatásra talált a szülésre vagy szüléskísérésre készülők körében, rengeteg pozitív visszajelzés és sikertörténet járt és jár a mai napig a nyomában, sőt, több dúlaképző program is felvette kötelező vagy ajánlott irodalom-listájára. Nagy örömömre 2017-ben napvilágot látott a második kiadás is.

A 2011-es év a tanfolyamrendszerű képzéseken  apránként gyűjtögetett tudás "vizes" ágazataiban két komoly eredményt is hozott számomra: a negyedik AquaNatal oktatóképző tanfolyam után, elsőként a világon oktató tréner képesítést kaptam a módszer megalkotójától, Marina Alzugaraytól, aki ekkor - hatalmas megtiszteltetésként - örökösének nevezett az AquaNatal módszer továbbvivésére. A víziterápiás világszervezet (World Association of Aquatic Bodywork, WABA) pedig regisztrált Watsu terapeutának ismert el.

2012 januárjában ismerkedtem meg életem párjával, Nohl Attilával, aki 2013 áprilisa óta a férjem, ugyanezen év augusztusában pedig megszületett első közös gyermekünk, Hanga. Családunk 2015 júliusában újabb kislánnyal, Bodzával egészült ki.

2016 nyarán családunk elszenvedte azt, amelyet egyetlen szülő sem szeretne megtapasztalni az életben: egy tragédiában meghalt elsőszülöttem, Levente. A halállal és gyásszal való húsba vágó kapcsolódás egyfelől elmondhatatlan fájdalmat és örökké hordozott élettapasztalatot, másfelől a "túloldal" dolgaiban való nagyobb jártasságot és a gyermekveszteséget túlélt szülők közvetlenebb megértését hozta számomra.

2017-ben diplomás szülésznő (BSc) végzettséget szereztem a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán, négy éves képzés eredményeképp. E képesítés tette lehetővé számomra, hogy megfeleljek az otthonszüléshez való szaksegítségnyújtás magyarországi jogszabályában foglalt feltételeknek, és így legálisan dolgozhassak független bábaként otthonszüléseket kísérve. 

     Kevés szabadidőmben szép, okos, egészséges, melegszívű és talpraesett gyerekeim nevelgetésének, férjem melletti szeretet- és szerelemteljes társ-ságnak, illetve számos kreatív hobbimnak (pl. fotózás, varrás, kosárfonás, kerámia, grafika, barkácsolás stb.) vagy épp kedvenc sportjaimnak (Inosanto Kali, TRX, „vizes“ sportok, néha pici lovaglás és tenisz) hódolok, de zenetanár szüleim révén az ének, a hangszeres zenélés (zongora, gitár) és a tánc (főleg a társastánc, a jazz tánc, a transztánc és a polinéz gyógyító táncok) is közel állnak hozzám."

Nandu, 2018. január 

Nandu részletes szakmai önéletrajza:

Név: Noll Andrea Nandu
Mobiltelefon: +36 (30) 4488444
E-mail: nandu@nandu.hu  
 
Web: www.nandu.hu, holdudvar.babahaz.hu
Skype: holdudvar.babahaz

Személyes adatok
Születési hely, idő: Tatabánya 1973.08.24 
Szülők: Mohácsi Ilona (tanár), Noll Miklós (+ tanár) 
Gyermekek: Szobi Levente (1998.11.10. +2016.08.11.), Szobi Csenge (2001.05.29.), Nohl Hanga Rege (2013.08.09.)
Házastárs: Nohl Attila Rajmund

Iskolarendszerű tanulmányok és képesítések
1979-1987: Kodály Zoltán Általános Iskola, Tatabánya 
1987-1991: Eötvös József Gimnázium, Tata 
1991-1997: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
Német nyelv és irodalom szakos előadó és tanár 
2004-2005: Maternidad La Luz bábaiskola, El Paso, Texas, USA
Képesített professzionális bába (Certified Professional Midwife, CPM)
 
2010-2017: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Budapest
Szülésznő (BSc)

Képesítést adó tanfolyamrendszerű tanulmányok:
2002-2011 (200 óra + 2 év gyakorlat) Marina Alzugaray
Amerikai AquaNatal oktató tréner (American AquaNatal Instructor Trainer, AAIT)
2007-2011 (525 óra + 5 év gyakorlat) World Association of Aquatic Bodywork WABA
Regisztrált Watsu terapeuta (Registered Watsu Practicioner)

Egyéb tanulmányok
Informatika (1/2 év), Gábor Dénes Műszaki Főiskola, Budapest 
Gazdasági informatika (1/2 év), Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Budapest 

Tanfolyamok, műhelyek, folyamatban levő tanulmányok (többek között): 

          Dúlaképzés 
          Napvilág Születésház (Érd, 2000 október),  
          DONA (Észak-Amerikai Dúlaszövetség) által elfogadott dúla- és szülésfelkészítő tréning Debra Pascali Bonaro vezetésével (Budapest, 2005 november; 2009 november)

          Amerikai AquaNatal® oktatóképző (Florida Keys, USA 2002 május, Budapest 2004 január, 2006 június, 2011 Kerepes); Amerikai AquaNatal® oktató tréner (American AquaNatal® Instructor Trainer AAIT) képesítés 2011. 

         Birth Dance - Szül(et)éstánc (Marina Alzugaray workshopja, 2013. Budapest)

         Testközpontú módszerek a szülésfelkészítésben és a szülés, születés feldolgozásában (Marina Alzugaray workshopja, 2015. Budapest)

         Hold-tanítások (Women’s Moon Cycle) (Marina Alzugaray workshopja, 2015. Budapest)

         Spinning Babies - workshop az optimális magzatpozicionálás nem-medikális módszereiről, Ginny Phang 2015. Budapest)

          „A bába, mint sámán” (El Paso, Texas, USA, 2004)

          Kommunikációpszichológiai tréningek (Budapest, 1991-től számos alkalommal)   

          Agykontroll® (Budapest 1994, 1997)

          Homeopátia (Bóna László alaptanfolyama – kezdő szint) (Piliscsaba 2003)  

          Tudatos étkezés (Mindful Eating) – Kabai József, eberen.hu – 2015. Budapest

          Szexualitás, tantra 
          A korlátlan Szerelem és Tudatos szexualitás – A.J. Christian 2 napos tréningje (Budapest, 2005.november) 
          „Intim Szférák” – Tudatos szexualitás – A.J. Christian 8 napos tréningje (Tata, 2006 augusztus) 
          Tantra I. (Budapest, 2004, 2005), Bodhi Avinasha Ipsalu Tantra tanításai Tatár Anikó közvetítésével 
          Tantra II. (Budapest, 2006). Bodhi Avinasha Ipsalu Tantra tanításai Tatár Anikó közvetítésével 
          Tantra mesterkurzus (1. szint) az Ipsalu Tantra megalkotója, Bodhi Avinasha vezetésével (Budapest, 2006)

          Wilbert Alix műhelyei 
          Dinamikus mitológia – transztánc, sámánisztikus technikák (Szigetmonostor, 2007 február) 
          Mastering Alive Relationships - tréning a kapcsolatokról (Budapest, 2008 február)

         Masszázs, bodywork
         Thai masszázs 40 órás EFEB alapképzés (Budapest 2005-2006), 
         Alakformáló-méregtelenítő masszázs – (Budapest 2006), 
         Kínai energetikai- és szexuális masszázs (informális) (Leányfalu 2006), 
         MA-URIŇ 1-2-3. szint – (Budapest és Magyarlukafa 2007 szeptember-október) 
         Várandós masszázs műhely Theri Thomas vezetésével – (Budapest, 2009.)   
         Ajurvédikus kismama masszázs (50 óra, vizsga nélkül) - Budapest, 2012. 
         Acu-taping kezdő és haladó I. szint - Oriolus Med, Budapest, 2013.

         Craniosacralis biodinamika I.-II. szint – Tar Zsolt, Budapest, 2015.

         Csontrakás – Káli fények Csontrakó Tanoda és Lélekcsoport / Tuba Gábor Botond: Kezdő szint 2014., haladó szint 2015. 

        Tradicionális Pránanadi 
          1. szint (Budapest, 2006 április), 2. szint (Budapest, 2006 július), 3. szint, mesterfokozat (Budapest, 2008 május) 
          Pránanadi reinkarnáció („Utaztató”) 1. szint (Kistarcsa 2007 június),

        Watsu és más víziterápiák, aqua-bodywork
          Watsu® I. – 3x50 óra – 1x résztvevőként (Budapest és Leányfalu 2007 június), 1x auditorként (Érd 2008 január), 1x internként (Poroszló 2009 január), 
          Watsu® II. – 2x50 óra – résztvevő, auditor (Poroszló, 2008 június, Göd, 2009 június) 
          Watsu® III. – 1x50 óra (Göd, 2009 június) 
          Aquawellness – 25 óra (Göd, 2008 október) 
          AQUATHERICS® Underwater – 2x50 óra (Buggenhout, Belgium, 2008 november, Göd, 2009 május) 
          World Association of Aquatic Bodywork, WABA (víziterápiás világszervezet) által regisztrált Watsu terapeuta (Registered Watsu Practicioner) képesítés: 2011  
          Integrative Aquatic Bodywork® (David Sawyer), The Prenatal Journey (Születés előtti utazás) – 50 óra (Buggenhout, Belgium, 2011) 
          Integrative Aquatic Bodywork® (David Sawyer), Ancestral Lineage (Az ősök vérvonala) - 50 óra (Bad Orb, Németország, 2013)  

        •          Healing Dance® I. – 50 óra (Göd, 2015 május)

        Healing the Light Body School by The Four Winds Society
(= A Fénytest Gógyításának Iskolája - A Négy Szél Társaságának szervezésében)
Dr. Alberto Villoldo által rendszerbe foglalt, perui – inka és maja – tradícióra épülő sámánisztikus energiagyógyító iskola 
          1. szint - 6 nap (Wimborne, Anglia 2008 április) 
          7. szint – 18 nap (az Amazonas dzsungelvidékén és Cuzco környékén az Andokban, Peru) 

        Válás és újjászületés (Singer/Czellár) párkapcsolati gyászfeldolgozó önsegítő csoport vezető tréner (sajátélményű csoport: 2011, trénerképzés 2014)

Továbbképzés, szakmai munka:

Nemzetközi konferencia részvétel (a beszámolók megtalálhatók a www.nandu.hu honlapon):

·         Midwifery Today 2001 Párizs, 2003 London, Párizs, 2005 Koppenhága, 2006 Bad Wildbad, 2007 Oslo

·         Nemzetközi dúlakonferencia 2005 Graz

·         Az Észak-Amerikai Bábaszövetség (MANA) éves konferenciája Portland, Oregon, USA 2004

·         Earth Alive bába-sámán találkozó, Youngstown és Panama City, Florida, USA 2007

Konferencia-, tanfolyam- és más képzésszervezésben való részvétel és tolmácsolás Magyarországon

·         Az Országos Bábaszövetség nemzetközi konferenciái, Budapest 2003, 2004

·         Jan Perrone bábaműhelye, Budapest 2005,

·         AquaNatal oktatóképző (6 nap) 2004, 2006, 2011

·         DONA dúlaképzés Debra Pascali Bonaro vezetésével, Budapest 2005,

·         Marina Alzugaray „Orgazmikus szülés” és „Hold-tanítások” című műhelyei 2006,

·         Elizabeth Davis „Életkör” című műhelye 2006, "Az otthonszülés szabályozásának története Észak-Amerikában", ill. "Spirituális bábaság" című műhelyei 2007.

·         Watsu I-II-III. 2007, 2008, 2009 (számos tanfolyam); Aquatherics 2009.

·         DONA dúlaképzés Debra Pascali Bonaro vezetésével, Szombathely 2009.

Előadóként való részvétel

·         Születés hete országos rendezvénysorozat: 2005-2009, országszerte számos helyszínen és témában.

·         XIII. Szülésznői Konferencia, Pécs 2005

·         MODULE dúlaképzés, Budapest 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

·         Életkör dúlaképzés, Budapest 2008, 2009  

·         Békés Dúlaműhely dúlaképzés, Budapest 2010, 2011

·         Bábatréning (akkreditált továbbképzés szülésznőknek és védőnőknek), Zalaegerszeg, Budapest 2006; Szentes, Pécs, Szombathely 2007

·         Saját szervezésű előadások, műhelyek 2005 óta folyamatosan – lásd a holdudvar.babahaz.hu „Tanfolyamok, programok” c. fejezetét  

·         AquaNatal oktatóképzés, Kerepes 2012.  

·        Testközpontú módszerek a szülésfelkészítésben és a szülés, születés feldolgozásában – saját szervezésű, akkreditált konferencia (8 előadó, 9 előadás, köztük a saját: “Utazás a magzatvíz óceánjába – születés körüli élmények feldolgozása vízi masszázs- és mozgatásterápiával”).


Szakértőként való részvétel

·         Várandósok klubja - 2005-2006

·         Születés Hete portál - 2005-től (www.szuleteshete.hu)

·         Tantralap (www.tantralap.hu) – 2006-2007

Összehasonlító nyelvi lektorálás

·         Ina May Gaskin Útmutató szüléshez c. könyve

·         Elizabeth Davis Életkör c. Könyve

·         Elizabeth Davis Szívvel és kézzel c. könyve

Internetes webfejlesztés: www.nandu.hu, holdudvar.babahaz.hu, viziterapia.hu,
watsu.org.hu, energiagyogyitas.hu
(utóbbiak megszűntek)

Korábbi szervezeti kapcsolatok:

·         MODULE – alapító tag, 2001-2002

·         Országos Bábaszövetség – idegennyelvű levelező, majd elnökségi tag 2003-2006, 2007-ig tag

·         Társaság a Várandósság és Anyaság Megszenteléséért (TAVAM) – tag 2006-2007

·         Országos Bábaképző Intézet – tanulmányi igazgatóhelyettes 2003-2008  

·         Midwives’ Alliance of North America (MANA) - tag 2008-2009

Jelenlegi szervezeti kapcsolatok:

·         Holdudvar Bábaház – alapító, ügyvezető, preceptor bába 2005.07.09-től

·         Független Bábák Szövetsége – tag 2008 őszétől  

·         Bábaház Alapítvány – a kuratórium elnöke 2011 őszétől

Könyv

·         Vajúdástámogatás mindenkinek (2010, 2017 Jaffa kiadó)

Publikációk, cikkek és tanulmányok (megtalálhatók a www.nandu.hu és/vagy a http://holdudvar.babahaz.hu honlapon is, több más, csak ott publikált cikk társaságában):

·         „Ars poetica: Gondolatok a háborítatlan szülésről” (2001)

·         „Több, mint szaklap: Midwifery Today” (Bábák, szülésznők 2003) – a cikk angol nyelven, „More than a Magazine: Midwifery Today” cím alatt a Midwifery Today online hasábjain is megjelent

·         „Toxémia – mítosz és működő megoldás” (Bábák, szülésznők 2003)

·         „El Paso-i krónika” (Születés hete portál 2004-2005)

·         „Ajtóstul az Élet kapuján át – gondolatok a gátmetszésről” (Születés hete portál 2005, TAVAM füzetek 1. kötet)

·         „Foglalkozása: Holisztikus bába” (Természetgyógyász Magazin, 2006 május)

·         „Evolution – Report from the field” (angol nyelven, Midwifery Today 85. szám, 2008 tavasz, 52-53. old.

·         Testvérek a szülésnél (Születés Hete portál, 2008 ősz)

Fordítások:

Szakkönyvek:   Dr. Med. Erwin Schlüren: Homeopátia a nőgyógyászatban és a szülészetben

Robert Radke: Homeopátia diákoknak

folyamatban: Anne Frye: Holisztikus bábaság

Cikkek:             Robbie Davis-Floyd a szülészeti ellátás modelljeiről (Anne Frye Holisztikus Bábaság c. könyvének előszava)
„Bábatrükkök” rovat – Bábák, szülésznők
 folyóiratban

Nyelvtudás:

·         német: felsőfok (egyetemi diploma)

·         angol: felsőfok (nyelvvizsgabizonyítvány csak középfokig van, a magasabb szintet az USA-ban elvégzett bábaiskola és sokéves szakfordítói munka igazolja)

·         spanyol:társalgási szint 


Fülöp Angelika (Angi)

bába, dúla

a Holdudvar Bábaház tagja

Elérhetőség: Budapest, fulop.angelika @ freemail.hu; 30/ 4428262  

 

Hivatástörténet:

"Korán feltűnt, hogy az átlagosnál jobban érdeklődöm a szüléssel, gyermekneveléssel kapcsolatos történetek, történések iránt. Szívesen elemeztem a szülői magatartásokat, módszereket is, sok meghökkentő pillanatot szerezve ezzel a saját szüleimnek.

Továbbtanulásom irányát a favorizált tantárgyaim, a biológia, a matematika és a rajz jelölte ki, így keveredtem a Kertészeti Egyetem kert-és tájépítészeti karára. Harmadéves koromban megragadtam az egyetem által nyújtott lehetőséget, és mérnöktanári tanulmányokat is folytattam, hogy laikus kíváncsiságom a nevelés iránt szakszerűbb ismeretekkel bővüljön. A tájépítész diplomám megszerzése után dolgoztam néhány évet, de akkor már sokkal jobban érdekelt a szakmámnál a saját létrehozandó családom. Férjemmel négy gyermeket képzeltünk el magunk köré, lehetőleg kis korkülönbséggel.

 

Első gyermekünk, Anna, 1999-ben született meg, őt követte Dorottya 2001-ben, Lilla 2003-ban és Adél 2005-ben.

 

Mindannyian az I. Női Klinikán születtek, ennek megfelelően születésük előtt, közben, után valamennyien részesei lettek, lettünk a kórházi rutinellátásnak. Nagy szerencsére a testem is, a lelkem is, a gyermekek is jól reagáltak, nem lehetett kizökkenteni bennünket a természetes folyamatokból, megúsztunk minden bonyodalmat. Örültem, hogy minden simán ment, de hiányoltam a csoda-érzést. Azt hittem, szülés után eufórikus „mindent meg tudok csinálni, hiszen világra hoztam egy gyermeket” - érzés kerít a hatalmába, ehelyett inkább csak olyasmit éreztem, hogy „Ó, ez csak ennyi volt? Nos, akkor jöhet a következő feladat…” Szerettem szülni, hiszen egy várandósságot kihordani és életet adni mindig felemelő élmény, de mindannyiszor átéltem azt is, hogy valami fontos hiányzik. Éreztem, hogy túl sok minden múlik a helyi szabályokon, a szerencsén, a véletlenen.

Egyre több gyermek született az ismerőseink, barátaink családjaiban, egyre több anyával tudtuk kicserélni a tapasztalatainkat. Feltűnt, hogy az, ami nekem pozitív élmény volt, másoknak annyira negatív benyomás is lehetett, hogy szóba hozni sem szeretik. Foglalkoztatott, hogy mi ennek az oka, és az, hogy hogyan lehet ezen változtatni.

 

Amikor már a legkisebb gyermekünk is óvodássá vált, néhány évig főállású anya lettem, hogy könnyebben biztosíthassuk a gyerekek számára lágyabb átmenet a kisgyermekkorból a nagyobbak világába. Ekkor már volt időm és lehetőségem időigényesebb, a saját épülésemre szolgáló időtöltésekre, immáron az új érdeklődéssel, a szüléssel-születéssel a fókuszban. Felmerült bennem a szülésznőképzésre való jelentkezés is, de ezt elvetettem a magas időigénye miatt. Ez idő tájt mentem el a Magyarországi Dúlák Egyesülete által szervezett dúlaképzésre. A képzés néhány napja hihetetlenül tartalmas, gazdagító és építő volt. Rengeteg, addig megválaszolatlan kérdésemre kaptam választ, és még több új kérdésem lett. Átolvastam a hazánkban elérhető irodalmat, majd elkezdtem a lehetőségeimhez mérten képezni magam, hogy minél jobban értsem, és minél sokoldalúbban tudjam segíteni a várandós anyákat. Számos homeopátiás tanfolyamon vettem részt, Schüssler-arcdiagnoszta lettem, tanultam aromaterápiát, vajúdástámogató aromaterápiát és kismamamasszázst. Ha tehetem, részt veszek az érdeklődési területemet érintő konferenciákon, workshopokon.

 

A temérdek információ menthetetlenül átformált: ha most kellene egy gyermeket világra hoznom, valószínűleg már másképpen történne, mint korábban.

 

2010-ben csatlakoztam a Holdudvar Bábaházhoz, ezáltal alkalmam nyílt a medikálistól oly eltérő holisztikus bábai gondolkodás tanulmányozására. 2012-ben a Bábaház egyik bábatanonca lettem.

 

Az évek múlásával az érdeklődésnek induló új hobbim az életem egyre nagyobb részét töltötte ki, egyre fontosabbá vált, egyre inkább úgy éreztem, hogy ezzel szeretnék életvitelszerűen is foglalkozni.

Mivel már középiskolás koromban sem riadtam vissza attól, hogy energiát fektessek be számomra fontos ügyekbe (például én adtam le osztálytársaimnak az emberi szaporodásról, fogamzásgátlásról és a szexuális úton terjedő betegségekről szóló tananyagot, mert a biológiatanárnőnk el akarta szabotálni ezeket a „kínos” órákat), 2013 őszén újra iskolapadba ültem négy évre, hogy a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán szülésznő végzettséget szerezzek, és a Holdudvar Bábaház tagjaként a lehető legtöbb anya és újszülött részére lehetőséget biztosítsak a háborítatlan szülés és születés élményének átélésére.

 

Az általam olvasott könyvek ismeretanyagának, az otthonszülések kísérése során megtapasztaltaknak, a főiskolai elméleti oktatás és a kórházi gyakorlatok során hallottaknak és látottaknak köszönhetően hiszem és vallom, hogy a szülés körüli ellátást soha nem végezhetjük megszokásból.

Minden tevékenységünkkel kapcsolatosan tudnunk kell, hogy miért tesszük, és miért éppen úgy tesszük.

Rendszeresen felül kell vizsgálnunk a saját munkánkat, mert csak akkor van esélyünk a végzett munkánk minőségén valóban javítani, ha nem riadunk vissza a(z ön)kritikus szemlélettől és a változtatásoktól.

Mivel a pozitív szülésélmény olyan erőforrás, amely hosszú időn keresztül képes táplálni, erősíteni az anyát, gyermekét és családját, minden esetben törekedni kell a szülésélmény lehető legpozitívabbá formálására.”

Angi, 2017 ősze

Angi részletes szakmai önéletrajza:

 

Név: Fülöp Angelika

Telefon: +36 (30) 4428262

E-mail: fulop.angelika @ freemail.hu

 

Személyes adatok:

Születési hely, idő: Mezőcsát, 1973. 05. 25.

Szülők: Potyka György, Nagy Éva Julianna

Gyermekek:    Fülöp Anna Tácia (1999.12.29.),

Fülöp Dorottya Száva (2001.08.15.),

Fülöp Mária Lilla (2003.10.08.),

Fülöp Adél Borbála (2005.10.09.)

Házastárs: Fülöp Endre

Iskolarendszerű tanulmányok és képesítések:

1979-1987: Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola

1987-1991: Nógrádi Sándor Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Mezőcsát

1991-1997: Kertészeti Egyetem, Tájépítészeti, -védelmi és –fejlesztési Kar, Budapest

tájépítész mérnök

2013-2017: Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Budapest

szülésznő

 

Egyéb tanulmányok:

1995-1997: Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő

 mérnöktanári képzés (6 félév, abszolutórium)

 

Tanfolyamok, műhelyek:

MODULE Dúlaképzés, 2008. Budapest

Homeopátiás alapképzés, HBK, 2009.

PanArom Okleveles Aromaterapeuta Képzés – Várandósság, szülés, gyermekágy, 2009. Budapest

Homepátiás haladó tanfolyam – Schüssler-terápia a várandósság alatt, a szülés körüli időszakban és a gyermekkorban, HBK, 2009.

„Spirituális bábaság” workshop Ina May Gaskinnal, Szombathely, 2010.

„Lelki eredetű elakadás megelőzése várandósgondozással” workshop Elizabeth Davissel, Budapest, 2010.

Schüssler-féle szöveti sók gyakorlati alkalmazása, HBK, 2011.

Homepátiás haladó tanfolyam – A homeopátia alkalmazása kardiológiai és fül-orr-gégészeti betegségek kezelése során; Homotoxikológia, HBK, 2011.

Homeopátia a nőgyógyászatban, HBK, 2012.

 

Továbbképzés, szakmai munka:

„A gyermek-immunrendszer erősítése aromaterápiával” – PanArom előadás, 2010.

„A szülészet újjászületése, avagy az anya- és bababarát szülészeti ellátás lehetőségei” 2010.

„ Családunk titkai” KAPSZLI Pszichológiai Konferencia 2012.

„Roma nők a szülészeti ellátórendszerben” workshop, 2014.

„Létkérdések a születés körül” Társadalomtudományi konferencia a szülés és születés kulturális meghatározóiról 2014.

„Császármetszés – sok vagy kevés?” Tauffer Vilmos Továbbképző Tanfolyam, 2015.

„Család- és nővédelem aktuális kérdései” – a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság szimpoziuma, 2015.

 

Konferenciaszervezésben való részvétel:

„A mai nők már nem tudnak szülni?” – MODULE kerekasztal és workshop a 16 akciónap keretein belül; 2011. 12. 08.

 

Előadóként való részvétel:

„Illóolajok a hétköznapokon és várandósság, vajúdás alatt” – előadások a XIV. kerületi Zeg-Zug Zuglói Baba-mama Klubban, a Cserepesház Baba-mama Klubjában és a XII. kerületi Baba-mama Klubban 2010.

„FelkéSZÜLÉS” - előadás a XIV. kerületi Zeg-Zug Zuglói Baba-mama Klubban, 2011.

„Hogyan születnek a gyerekek?” – interaktív előadások óvodásoknak, 2011.

„Illóolajok a hétköznapokon és várandósság, vajúdás alatt” – előadás egy XVI. kerületi stúdióban a Születés Hete Rendezvénysorozat keretein belül, 2012.

„Beszélgetés az illóolajok apropóján…” – interaktív előadás a Cserf-S Családi Erőforrás Segítő Központban a Születés Hete keretein belül, 2013.

„Előadás a szülésről” – előadás nyolcadikosok részére, 2013.

 

Szervezeti kapcsolatok:

MODULE tagság, 2009-től napjainkig

Bábaház Alapítvány - a kuratórium tagja, 2016-tól napjainkig

 

Nyelvtudás:

angol: szakmai középfok

 

Hobbi:

olvasás, kreatív tevékenységek, bútor- és lakásfelújítás, utazás

 


A bábaságra és a gyermeket váró családok szolgálatára vonatkozó lényegi kérdésekben a Holdudvar Bábaház valamennyi tagja azonos értékrendet és etikát képvisel, melyet írásban is lefektettünk.

A Holdudvar Bábaház immár több éves múltja során hosszabb-rövidebb ideig együtt dolgozott az itt soroltakon kívül más dúlákkal is, akik azonban ma már nem képezik részét a Holdudvar Bábaház tagságának. Ők a Holdudvar Bábaházat bábai tanulmányaik befejezése előtt hagyták el, további tanulmányaikért és tevékenységükért, valamint azért, hogy ők a továbbiakban képviselik-e a Holdudvar értékrendjét és etikáját, a Holdudvar Bábaház felelősséget nem vállal.


© Holdudvar Bábaház
A honlapon szereplő írások és képek a szerzők és a honlapgazda írásos engedélye nélkül semmilyen formában nem másolhatók vagy sokszorosíthatók, beleértve a más weblapra történő átmásolást és az e-mailes továbbítást is.