Sámánisztikus technikák a szülés körüli segítségnyújtásban
és a segítők önismereti munkájában

A következő műhely:

Időpont: 2018. március 3. 9-18 óráig
Helyszín: még újratervezés alatt, előre láthatólag a Holdudvar Bábaház székhelye: Budapest 3. ker. Zrínyi u. 43.
Jelentkezés: ezen a jelentkezési lapon
A jelentkezésnek nemre, foglalkozásra, előképzettségre vonatkozó feltétele nincs: bárki jöhet.
Részvételi díj: 14500 Ft
Maximális létszám: 20 fő

Kapcsolat további kérdések esetén (a honlap és a jelentkezési lap elolvasása után): nandu@nandu.hu; 30 4488444

Ezt a műhelyt lényegében közkívánatra hoztam létre. Magamtól lehet, hogy nem - vagy még nem - tettem volna, mint ahogyan világszerte számos általam ismert tradicionális és modern bába, aki a munkája során a spiritualitásával is dolgozik, esetleg a szülést, mint a női élet legnagyobb átkelési rítusát szimbolikus, rituális vagy meditációs munkával is kíséri, többnyire nem veri ezt nagy dobra. Nem csak azért nem, mert a dolog természetéből adódik az intimitása, hanem azért sem, mert napjainkban, amikor a világ bábasága azért a célért dolgozik, hogy a szülés körüli segítségnyújtás végre evidencia alapú legyen, és a bábák végre felszabaduljanak a több évszázados boszorkányüldözés alól, nagyon nehéz "jól" beszélni lelkiségről, holizmusról, spiritualitásról, anélkül, hogy az okkultizmus megalapozatlan, de attól még létező gyanúja ne lebegjen a fejünk felett. Egy nemrégiben tartott kétnapos műhelyen azonban elhangzott a kifejezett kérés, hogy beszéljek a résztvevőknek azokról az összefüggésekről, amelyeket az általam megismert sámánisztikus és más önismereti/segítő technikák, illetve a szülés folyamatai között az évek során megtapasztaltam.  E kérésnek eleget téve született meg a program terve.

Mi az a "sámánisztikus technika"?
Alapvetően minden olyan módszer, amelynek segítségével a lélek, illetve a test-lélek egység tudattalan, de legalábbis kevésbé nyilvánvaló folyamatait feltárni és/vagy(!) gyógyuláshoz segíteni, megérteni, építeni lehet. A modern világban is számos ilyen módszer létezik a hipnózistól a különféle coaching technikákon át Hellinger-féle családfelállításig, csak azoknak kevésbé félünk az elnevezésétől. A sámánizmus egy igen tág gyűjtőfogalom, amelyben a számomra két legnagyszerűbb dolog az, hogy egyrészt univerzális: az egész világon mindenütt jelen volt/van az emberiség kialakulása óta, másrészt tapasztalati alapú: párhuzamosan, egymásról nem tudva ugyanarra jutottak az egyes embercsoportok sámánjai, pusztán a megfigyelésre, kipróbálásra, intuícióra hagyatkozva. A bevált technikák hatásossága ily módon az emberiség legnagyobb esetszámú "randomizált kontrollált kutatási evdiencáját" képezi, mivel kiállta az evolúció próbáját, csak épp nem laboratóriumban és ráadásul íratlanul, ezért eredményei csak lassan nyernek tudományos elismertséget, ahogy kezdik őket újrafelfedezni és igazolni.
Én magam igen praktikus szemléletű ember és bába vagyok, semmit nem hiszek el, amit meg nem tapasztaltam, és ezt az elvet ezeknek a tanításoknak a közvetítésében is tartom. Azt tehát nyugodt szívvel tudom ígérni, hogy a program résztvevői - vallásuktól, hitrendszerüktől függetlenül - nem találnak a programban "lila ködös ezoterikus" elemeket. Sokkal inkább annak a szépségét, hogy minden mindennel összefügg, hogy az élet látszólag különálló dolgai valójában szólamok egy harmóniában, amelynek komponistái és zenészei is vagyunk egyszerre.
A perui sámánok egyik elhíresült tanítása, hogy minden "Módszerrel®©™" kapcsolatban felteszik a kérdést: "és hogyan növesztesz vele kukoricát?" - ez azt jelenti, hogy a szemükben a használhatóság fontos tényezője annak, amiért bármivel is érdemes foglalkozni. Én is szeretem ezt a fajta gyakorlatias szemléletet, ezért nem a régészeti vagy a hagyományőrző aspektusai érdekelnek a témának elsősorban, hanem a jelenben megélhető működőképessége.

Hogy jön ide a szülés körüli segítségnyújtás és a segítők önismerete?
Mivel e sorok írásakor másfél évtizednyi holisztikus szülés körüli segítő munka van a hátam mögött, elmondható, hogy az általam tanult mindenféle segítő technika (nem csak a sámánisztikus-spirituális jellegűek, hanem például a masszázs/bodywork, a szexualitás területéhez tartozó és más sok-sok tudásmorzsa, lényegében a teljes eddigi élettapasztalatom) konkrét alkalmazását leginkább a várandósokkal, szülő anyákkal és családjukkal végzett munkában volt alkalmam gyakorolni. Megtanultam meglátni és felhasználni a számukra lényeges elemeket, szereztem némi tapasztalatot abban, hogy mi vált be és mi nem. Megtanultam "szakosodni" erre a területre, de fordítva is: továbbgondolni az élet általánosságára vonatkoztatva mindazt a roppant intenzív és esszenciális tanítást, ami a szülés ajándéka. Megtanultam "közlekedni", gyorsan asszociálni a szülés és a nem-szülés világa között, ahogy a sámánok "közlekednek" és közvetítenek a megnyilvánult és meg nem nyilvánult, az álom és ébrenlét, a szimbolikus/energetikai és az anyagi valóság világaiban. A tanulás természetesen holtig tartó, de hiszem, hogy ez a tudás mindenkié, és amink van, az megosztásra érdemes.
A szülés körüli segítők önismereti munkája pedig annyira fontos, sőt előfeltétele a tiszta és jótékonyan hatásos munkának, hogy nem is szorulna magyarázatra, ha nem lenne a világban - sajnos - annyira elterjedt az, hogy szakemberek sokasága enélkül folytat gyakorlatot. Szülő nők asszonytársául szegődni saját nőiségünk megértése által válik hitelessé. Vagy ahogy az egyik mesteremtől tanultam: "a jó sámán saját sebeinek begyógyításából készít gyógyírt másoknak".

Életem során volt szerencsém több nemzetközi hírű mestertől is hosszabb ideig tanulni a program során felvázolásra kerülő ön- és világismereti gondolkodási rendszereket. 2009-ben közel egy hónapot töltöttem Peruban, ahol az európainál sokkal harmonikusabb, a patriarchális helyett egy férfi-nő egyensúlyon alapuló, természetközeli világkép él még a köztudatban is, nem csak a gyógyító emberek körében. Meghatározó tanítóim közül két bába és egy antropológusból lett (perui) sámán tanításait állítom kiinduló vázként elmélyülésünk középpontjába. Mindegyikük harminc-negyven év segítő tapasztalatát igyekszik napjainkban is átadni szerte a világon, és ami nagyon izgalmas közös pont bennük: valamennyien megrajzoltak egy szinte térképszerű, vizuálisan is élményszámba menő rendszert az általuk látott ember- és világképről, és ezek a "térképek" kísértetiesen hasonlítanak egymásra. Olyannyira, hogy egymásba-egymásra helyezve még gazdagabb értelmet adnak. Reményeim szerint műhelyünkön is egy ilyen fel- és egymásba rajzolást fogunk közösen véghezvinni, sok-sok példával, történettel, gyakorlati vetülettel életszerűvé téve. A szóban forgó mesterek - a három alapszín - és a nevükkel fémjelzett főbb témák a következők lesznek:

Te hol tartasz az Életkörön? Mi az a három-négy kérdés, amit feltehetsz a kliensednek, hogy segíts neki elhelyezni magát rajta? Mik az aktuális szükségletei ennek megfelelően? Hogyan dolgozzuk fel segítőként a traumatikus szüléskísérést (akár csak az anyának traumatikus, akár csak nekünk vagy mindkettő)? Milyen módszerekkel segíthetünk a várandósság alatt, hogy megelőzhetővé váljon a szülés lelki eredetű elakadása? Hogyan rögtönözzünk szimbolikus "térképet" lelki feladatok megoldására? Mi a női kör szerepe a szülésfelkészítésben és a szakemberképzésben? Milyen egy kör-természetű szüléskísérő csapat? Hogyan különböztethető meg az intuíció a spekulációtól?

Ebben a részben eleinte több lesz a magyarázat  és a képek, mire felrajzoljuk azt a három (sőt, több) dimenziós térképet, amelyben tényleg minden mindennel összefonódik, de nagyon megéri, mert sok "aha" élményt ad és később nagyon jól használható ok-okozati összefüggések és megoldások keresésére. Lehet, hogy a végén még az is kiderül, hogy a perui sámánok ugyanarról beszélnek, mint Elizabeth Davis... :)

 

Hogyan képezzük le aktuális testi, lelki, kapcsolati állapotunkat és annak változásait a természetben található anyagok segítségével? (homokfestmény készítés) Hogyan teremtsünk magunk körül szakrális/védett teret, eszközökkel vagy anélkül? Milyen megtanulható vagy rögtönzött rituálék segítségével tudunk például traumából vagy bűntudatból való tisztulást, az élet "szétesett" elemeinek integrálását, kapcsolódást, leválást, elengedést, problémával való "fegyverszünet"-kötést, lehetőség szerint végleges gyógyulást elősegíteni? Hová tehetők a térképünkön a várandósság, a vajúdás és a gyermekágy során gyakran előforduló lelki vagy kapcsolati eredetű kihívások? Hogyan segít ez az elhelyezés abban, hogy a megfelelő kérdéseket tegyük fel klienseinknek, illetve előrevivő ötleteink támadjanak egy segítő beszélgetés során? Milyen ismétlődő kihívások újabb eleme lehet a szülési trauma, miért ismétlődik és hogyan oldható az egész láncolat?

 

A segítő beszélgetéstől a terápiáig - hol vannak a kompetenciahatáraim?

 

Abban biztos vagyok, hogy a nap végére a csoport olyan darabokat is hozzáilleszt majd a nagy kirakósjátékhoz, amiket én még nem látok. Egymástól tanulunk a legtöbbet, és e szempontból - szerencsére - én is résztvevő vagyok. Biztosan felbukkannak majd szép számmal olyan témák is, amikbe nem tudunk majd belemélyedni, hiszen a fentiek egy-egy részterületével is napokat (sőt, még sokkal több időt) lehetne eltölteni. Ugyanakkor a napnak nem is a mikroelemzés lesz a célja, hanem nagy vonalakban való rálátás arra, hogy merre induljunk el, ha holisztikus technikákra van szükségünk egy-egy feladat megoldásához.

 

Nagyon szerencsés körülmény, hogy a program tervezett időpontjában épp áll a jurtánk, amelyet - nem véletlenül - épp a fentiekben bevezetett "térképek" alapján rendeztem be szakrális térként. Így nem csupán beszélni fogunk különféle kör alakú életút-, világkép- és kapcsolatrendszer-modellekről, hanem benne is fogunk ülni egy három dimenziós leképezésében.

 

Szeretettel várlak benneteket,

 

Nandu