A Társaság az Intézeten Kívüli Szülészeti Ellátás Minőségéért

(QUAG – Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe e.V. – Németország)

Sajtóközleménye

(fordította: Schimcsig Nóra)

A születés – otthon vagy születésházban – biztonságos.

Az intézeten kívüli, beavatkozás-szegény szülészeti ellátás mértékadó normál szülések kísérésében és lehetővé teszi a jelenleg szokásos klinikai beavatkozások megkérdőjelezését a hasonló esetekben. Ez a német bábák által elindított minőségbiztosítási kezdeményezés az intézeten kívüli szülészeti ellátásban mindeddig egyedülálló.

A gyűjtött adatok alapján interdiszciplináris párbeszédet kezdeményezünk a hatékony egészségügyi ellátásról, mely nő- és családbarát, az újszülöttel gondosan bánik, és biztonságot nyújt,  a szülés körüli segítségnyújtás általános továbbfejlesztése érdekében,.

 

Az aktuális tanulmány

Pontosan 42154 rögzített és kiértékelt, 2000. és 2004. közötti (5 év), otthoni vagy születésházi szülés reprezentatív adatai alapján azt a célt tűztük ki, hogy az adekvát szülészeti ellátás minőségjegyeit kidolgozzuk.

Minthogy az „intention to treat” kritérium alapján minden megkezdett intézeten kívüli szülést kiértékelünk, következésképpen kórházban befejezett szülések is benne foglaltatnak az adatokban.

Az eredmények az általánosan szokásos szülészeti viselkedés - mely a gátmetszések, szülésindítások és császármetszések magas arányát mutatja alacsonykockázatú nők csoportjában is - újragondolására késztetnek. 2000. és 2004. között pl. Németországban a császármetszések aránya érett, egyszeres, koponyavégű magzatok esetében intézeten kívül csak 3,7%-ról 4,8%-ra emelkedett, miközben a gátmetszések aránya 6%, egyéb súlyos szülési sérülések aránya (1%) folyamatosan alacsony értéket mutat.

Miközben a szülészeti ellátás minőségéről folytatott általános vita a magaskockázatú csoportra irányul, az intézeten kívüli bábai ellátás eredményei azt mutatják, érdemes szemünket fokozottan a várandósság és szülés körüli fiziológiai folyamatokra irányítani. A jelen tanulmány, az otthoni és születésházi szülésekről, nemzetközileg is figyelmet fog kelteni, mivel eddig még nem volt példa hasonló méretű populáció vizsgálatára.

 

Néhány eredmény

A tanulmány egyik célja – többek között – bizonyítani, hogy az intézeten kívüli gondozásban a szülőnők már a várandósság során szoros kapcsolatot építenek ki bábájukkal vagy születésházukkal, mivel egy jó kölcsönös bizalmi kapcsolat révén nagyobb biztonságban lesznek. Így a várandósok 95,9%-ának (n=40312) legalább 3 kontaktusa volt a szülést megelőző hétig. Ebben növekedés volt a 2000-es év 94,2%-áról 96,7%-ra 2004-ben. Ezek a találkozások arra szolgálnak, hogy esetleges elváltozásokat a várandósságban, melyek egy intézeten kívüli szülést lehetetlenné tennének, felismerjenek, megfelelően kezeljenek, és a szülés helyszínét konkrétan megtervezzék.

A bábák több, mint kétszer olyan gyakran tanácsolják a kórházi szülésbefejezést azoknak a nőknek, akik a kiszámolt terminus után 14 nappal még nem szültek meg, mint a többi nőnek, mivel túlhordásnál gyakrabban fordulhatnak elő problémák.

Ha a szülés során problémák alakulnak ki, szintén kórházba szükséges juttatni a szülőnőt, időben. A bábák jó szülésmenedzsmentje például a magzat szívhangjának hirtelen megváltozásakor mutatkozik meg. Ilyen esetekben lehetőség szerint úgy kell kórházba juttatni őket, hogy ezek a babák lehetőleg csak a kórházba érkezés után szülessenek meg, és így az esetlegesen szükséges gyógyászati felszerelés rendelkezésre álljon. Az összes szülőnő 3%-ánál (n=1258) rögzítettek feltűnő szívhangokat. Kereken 70%-ukat (n=876) még a szülés előtt kórházba juttatták. A feltűnő szívhangok nem mindig jelentenek egyben veszélyeztetett állapotot a gyermek számára. A kórházban született babák kb. egyenletes arányát, 7%-ukat kellett gyermekklinikára helyezni (az összes szülésre vonatkoztatva ez csak 1,9%). Mégis, feltűnő szívhangok esetében helyes idejekorán kórházba juttatni a szülőnőt, mivel az „intrauterin inkubátor” a legjobb a gyermeknek.

 

A tanulmány célja

A QUAG azt a célt követi, hogy tárgyszerűsítse az intézeten kívüli szülészeti ellátásról szóló vitát, és az eddig csak a nők egy kis csoportja által igényelt, intézeten kívüli bábai ellátást láthatóbban megalapozza a társadalomban. Továbbá a tanulmány eredményeinek hozzá kell járulniuk a nyilvánosság megfelelő felvilágosításához és tájékoztatásához, és tárgyilagos módon megvilágítaniuk a különböző szülési helyszínek előnyeit és hátrányait. Mindezeken túl a specifikusan bábai szülés körüli segítségnyújtás minőségi mutatóinak kiindulópontjait dolgozza ki, melyek „low tech and high touch” jellegűek.

Az intézeten kívüli szülés körüli adatgyűjtés ezeket a célokat követi:

Támogassa a nő- és családbarát szülészeti ellátás általános továbbfejlesztését, és a beavatkozás-szegény szülészeti ellátást Németországban.

Segítse a szülőket az Ő szülésük helyszínéről hozott döntésükben, a várandósoknak a témában nyújtott, tárgyilagos tanácsadással.

A várandósság során nyújtott, optimális felvilágosítás a különböző szülési helyszínekről optimális gondozást tesz lehetővé a szülés során, és javítja a várandósok és szülőnők jóllétét.

A fiziológiás szülések kórházi szüléssel szembeni alternatíváinak számba vétele biztonság, autonómia és költségek szempontjából.

A fent felsorolt célokat az eredmények segítségével a következő években is követjük. Részsikereket már a múlt évekből is elkönyvelhetünk. Így például interdiszciplináris párbeszéd kezdődött. Így tud többek között a QUAG egyesület tudományos tanácsában folyó vita a németországi szülészeti ellátás minőségének javításához hozzájárulni. Az eddigi összehasonlító vizsgálatok is ezt a célt támasztották alá (pl. Hessen és Alsó-Szászország tartományokban). Az intézeten kívüli szülések nagyon jó eredményeinek rendszeres nyilvánosságra hozatala révén a lehetséges szülési helyszínek sokrétűsége Németországban egyre nyilvánvalóbb.

Ezt mutatja a leendő szülőktől érkező, növekvő érdeklődés a QUAG egyesületnél. A társaság 2 éve direkt módon is próbálja megszólítani az ügyfélkört, megismerni a kívánságaikat, és az otthon vagy születésházban gondozott családok visszajelzései révén tovább dolgozni a kínálat minőségén. Erre a QUAG szeretne egy szülőtanács révén megfelelő struktúrát létrehozni.

 

Visszatekintés

A 90-es évek kezdete óta bábák, orvosok és a születésházak európai hálózatának képviselői próbálkoztak egy egységes, szövetségi dokumentációs eljárás kifejlesztésével az intézeten kívüli szülések számára, hasonlóan a klinikai perinatális adatgyűjtéshez. A kórházon kívüli szülések adatait egységes kritériumok alapján, központilag kell gyűjteni és kiértékelni.

Az 1980-as évek közepéig a kórházon kívüli szüléseket statisztikailag a körzeti orvosok követték nyomon, de ezekből semmilyen releváns kijelentést sem lehetett levezetni az ilyen szülés körüli segítségnyújtás minőségéről.

A BDH és BfHD bábaszövetségek (Bund Deutscher Hebammen e.V. - Német Bábák Szövetsége; Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands e.V. - Német Szabadfoglalkozású Bábák Szövetsége) közösen megalapították a „Társaság az Intézeten Kívüli Szülészeti Ellátás Minőségéért”-t (QUAG – Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe e.V.). Ez 1996. és 1998. között két előtanulmánnyal megteremtette az intézeten kívüli szülések adatainak folyamatos gyűjtésének előfeltételeit. 2000. óta 80%-kal nagyon jónak mondható az esetrögzítés aránya.

A publikáció az egész év folyamán országos és nemzetközi szakmai folyóiratokban történik. A QUAG egyesület honlapján az adatok letölthetők, rendelkezésre állnak, és bármikor lehet kérdésekkel fordulni a székhelyünkhöz.

 

Projektvezető:             Anke Wiemer, bába, a QUAG e.V. ügyvezetője.

Székhely:                                 „Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe e.V.“ Elisabethenstr. 1, 63579 Freigericht

Honlap:                                    www.quag.de

Tanulmány projektvezetője: Dr. rer. medic. Christine Loytved, MPH, bába, az Osnabrück-i Egyetem Egészség-, betegségtan & pszichoszomatika tanszékének vezetője

Cím:                                         Verwaltung der Professur Gesundheits- und Krankheitslehre & Psychosomatik, Universität Osnabrück, Albrechtstr. 28, 49069 Osnabrück.

Homepage:                               http://www.maternal-health.de

A statisztika kiértékelésében segítséget nyújt:

Minőség és Menedzsment az Egészségügyben Központ, az Alsó-Szászországi Orvosi Kamara szervezete (Zentrum für Qualität und Management im Gesundheitswesen. Einrichtung der Ärztekammer Niedersachsen).

Projektvezető:                           Berlage asszony.

Cím:                                         Postfach 4749 30047 Hannover

Homepage:                               www.zq-aekn.de